Campingregels de Speeltol

Recreant en gezinsleden
De ondernemer verhuurt de seizoenplaats ten behoeve van de recreant en de tot zijn/haar huishouding behorende geregistreerde gezinsleden. Het gebruik van de seizoenplaats door meerdere huishoudens is niet toegestaan.

 

Kampeerregels

 • Om iedereen te kunnen laten genieten van een goede nachtrust verzoeken wij onze gasten om na 22.00 uur rekening te houden met de buren en muziek uit te zetten.
 • (kleine) speeltoestellen of zwembadjes zijn toegestaan binnen de grenzen van de kampeerplaats. Deze dienen bij afwezigheid weggehaald te worden.
 • Het is niet toegestaan om de picknicktafels rondom de speeltuin of het terras mee te nemen naar jouw eigen campingplaats.
 • Ga verantwoord om met de materialen(bijvoorbeeld speeltoestellen, skelters, sanitaire voorzieningen, enz.) die u gebruikt. Ze worden u gratis ter beschikking gesteld en wij hopen dat u er zuinig mee omgaat, zodat ook de campinggasten na u er plezier aan kunnen beleven.
 • Bij nat weer zijn tandemassers en campers groter dan 6 meter te zwaar voor ons terrein, graag eerst telefonisch overleggen.
 • Campers zwaarder dan 3.5ton mogen alleen op de verharde plekken staan
 • Bij vroegtijdig vertrek wordt geen kampeergeld terugbetaald.
 • Het is niet toegestaan achter op het privé terrein en in de privé bebouwing te komen; dit is geen speelterrein en het kan er gevaarlijk zijn.
 • U dient toezicht te houden dat het rond uw caravan of tent ordelijk en netjes is. Ditzelfde geldt voor de faciliteiten van de camping waar u gebruik van maakt. Laat dit schoon achter. Papier, lege flessen, plastic en restafval graag gescheiden aanleveren in de daarvoor bestemde vuilnisbakken. Gooi eetbaar afval (zonder verpakking) in de dierenweide. Toon eerbied voor de natuur, verniel geen planten en houdt uw omgeving schoon.

Seizoenplaats en kampeermiddel

 • Per seizoenplaats mogen maximaal 6 personen overnachten
 • De verhuur van de seizoenplaats vindt plaats ten behoeve van de contractant en geregistreerde familieleden, eerstegraads.
 • Er mag één hoofd kampeermiddel geplaatst worden, d.w.z. een toercaravan, camper, vouwwagen of tent, met een door de ondernemer goedgekeurde bijzet(slaap)tent/aanhanger. De bijzettent mag de maximale afmetingen hebben van 2,50 x 2,00 x 2,20 meter (l x b x h) en mag willekeurig geplaatst worden, mits 1,5 meter uit de grens. Andere kampeermiddelen zoals Safaritenten, stacaravans, tenthuisjes etc. zijn niet toegestaan
 • Op de seizoenplaats mag een berging worden geplaatst. Deze berging mag alleen worden gebruikt voor het opbergen van materialen en niet als verblijfsruimte.
 • Het is toegestaan een zogenaamde partytent (maximale afmetingen 3 x 3 meter (l x b)) te plaatsen, mits deze aan alle zijden open is en de recreant of een gezinslid aanwezig is.
 • Het is niet toegestaan erfafscheidingen zoals hekwerken en schuttingen te plaatsen. Wel toegestaan zijn tijdelijke windschermen van maximaal 1,5 meter hoog.
 • Het kampeermiddel en de seizoenplaats dienen er verzorgd uit te zien, naar de bevindingen van de ondernemer
 • Het is niet toegestaan zonder overleg met de camping palen e.d. in de grond te plaatsen.
 • Vlaggenmasten, vlaggen, wimpels en degelijke zijn niet toegestaan.

Bezoekers

 • Bezoekers zijn bij ons welkom. U bent als kampeerder verantwoordelijk voor uw bezoek. (bij meer dan 4 bezoeker aanwezig vragen we een vergoeding van 2,50 euro p.p.). Wilt u hen vertellen dat ook zij onze regels in acht dienen te nemen. U mag maximaal 10 bezoekers per dag ontvangen. Uw bezoek mag tot 22.00 uur op het terrein blijven.
 • Overnachtende bezoekers dienen zich ook bij de receptie te melden in verband met opname in ons nachtregister en het betalen van overnachtingstarief en toeristenbelasting.

Vuilafvoer

 • Naast de boerderij staat een groene container voor rest afval. Een afvalbak voor papier. Glas en plastic/bik.
 • Tuinafval kan gedeponeerd worden op de composthoop achter de parkeerplaats.

Gebruik sanitaire voorzieningen

 • Het toiletgebouw wordt door ons zo schoon mogelijk gehouden. Werkt u er aan mee dat het zo blijft.
 • In het toiletgebouw is toiletpapier, handzeep en een desinfectie automaat aanwezig.
 • In het toiletgebouw mag niet gerookt worden.
 • Wilt u de douche na gebruik droog trekken met de wisser.
 • Wilt u er op letten dat de sanitaire gebouwen geen speelplaatsen voor kinderen worden.

Huisdieren

 • Huisdieren/honden zijn welkom op ons terrein.
 • U kunt uw hond buiten ons terrein uitlaten.
 • U mag uw huisdieren niet meenemen in het toiletgebouw.

Brandveiligheid

 • Het gebruik van barbecues is toegestaan, mits dit op een veilige manier gebeurd.
  – Zorg altijd voor een emmer water of een brandblusapparaat naast de barbecue.
 • Houd bij het barbecueën rekening met de windrichting, zodat u uw buren zo min mogelijk hindert.
 • Plaats de barbecue op voldoende afstand van uw tent of caravan.
 • Barbecueën rechtstreeks op de grond is niet toegestaan.
 • Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. De gevolgen kunnen desastreus zijn.

Gebruik auto

 • Op de camping geldt een maximumsnelheid van 5 km per uur.
 • Per seizoenplaats is maximaal 1 auto op de seizoenplaats toegestaan. Bij voorkeur wordt de auto op de parkeerplaats gezet.
 • Na 22:00 gelieve niet meer met de auto op de camping.

Gevonden voorwerpen

 • Wij vragen u gevonden voorwerpen bij de receptie af te geven. Wij zullen ons best doen het voorwerp bij de eigenaar terug te bezorgen.

Annulering

Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer.
Deze bedraagt:

 • bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen twee tot één maand(en) voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

Eerder weg
Als je eerder weg gaat van de camping, bijvoorbeeld vanwege slecht weer, dan blijf je in principe het volledige stageld verschuldigd. Afhankelijk van de reden van voortijdig vertrek zijn de kosten te claimen bij de annuleringsverzekering.

Handel drijven
Het te koop aanbieden van diensten en/of goederen in welke vorm dan ook is vanuit uw kampeermiddel of elders op het terrein niet toegestaan.

Onderverhuur
Onderverhuur is niet toegestaan.

Calamiteiten
Waarschuw bij calamiteiten direct de eigenaren en/of het personeel. (marjo: 06-14121043 luuk: 06-18281905)

Foto, film en reclame recht
Op de Speeltol worden regelmatig foto’s en filmpjes gemaakt voor op Social media, onze website en overige reclame-uitingen. Recreanten stemmen in voor het maken van foto’s en filmpjes welk gebruikt kunnen en mogen worden voor Social media, folders, websites en overige reclame-uitingen. Mocht u niet instemmen voor dit gebruik dient u dit te melden op de receptie.

Ontheffing
In zeer uitzonderlijke gevallen kan de Speeltol ontheffing geven of afwijken van deze campingregels

Klachten
Alhoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten verlopen, kunt u toch klachten hebben. Meld ze zo spoedig mogelijk en wij zullen proberen ze zo goed mogelijk te verhelpen.

Aansprakelijkheid

 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal, schade, extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht op het terrein.
 • De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij overmacht.
 • Schade veroorzaakt door recreant wordt ten alle tijden gemeld en in overeenstemming met ondernemer bekeken hoe e.e.a m.b.t de verzekering (zo nodig) wordt opgelost.